Back

 

News

t@frame: แกงจืดลูกรอก 'ฟานศรีไตรรัตน์' (Farn - MBA 1997)

  • Publish dateMarch 11, 2019

Farn Sritrairatana (MBA 1997)
Executive Director, Chao Phraya Express Boat Co., Ltd.
Krungthep Turakij: 10 March 2019

Farn.Sritrairatana_M1997-1 Farn.Sritrairatana_M1997-2 Farn.Sritrairatana_M1997-3


แกงจืดลูกรอก ‘ฟาน ศรีไตรรัตน์’ (Farn – MBA 1997)